Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Anunt achizitie SICAP

Autoritatea contractantă : Grădinița cu Program Prelungit Nr. 44, cu sediul în Constanța , strada Labirint nr. 52, Constanța, CUI 29448151, TELEFON 0341427404, intenționează să atribuie prin achiziție directă un contract de lucrări de reparații, igienizare și înlocuire uși a vestiarelor bucătarului și personalului de îngrijire  cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare  la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Denumirea achiziției:  Lucrări de reparații, igienizare și înlocuire uși a vestiarelor bucătarului și personalului de îngrijire

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

Ofertele se trimit pe mailul grădiniței in perioada 8-18 noiembrie 2023. Anuntul poate fi vizualizat pe SEAP.              Mail: gop44_cta@yahoo.com

No Comments

Enroll Your Words

To Top