Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Misiune

misiunea_gradinitei

MISIUNEA GRĂDI NIȚEI PP NR.44 CONSTANȚA

  • Asigură valorizarea potenţialului, a disponibilităţilor şi a nevoilor concrete ale copiilor.
  • Schimbă viziunea asupra educaţiei, printr-un învăţământ centrat pe copil, care înglobează cele mai noi practici pedagogice;
  • Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;
  • Acordă copilului şanse egale de dezvoltare globală şi individuală în funcţie de ritmul propriu, cu accent pe integrarea şcolară şi socială;
  • Cooperează cu părinţii şi comunitatea, pentru a promova activităţi conforme cu interesele acestora şi cu exigenţele europene privind calitatea educaţiei;
  • Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;
  • Incurajează concurenţa loială, respectul pentru profesie, ataşamentul faţă de copii, receptivitatea la nou;misiune
  • Urmăreşte promovarea unui învăţământ modern, deschis spre viitor;
  • Transmite o atitudine dinamică în raport cu evoluţia complexă a copilului;
  • Realizează un învăţământ la standarde ridicate de calitate şi armonizat valorilor europene.

Director,
Prof.Loredana Manolache

 

To Top