Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Angajare Ingrijitor

A N U N T

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANTA,  str. Labirint, nr. 52, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de ingrijitor, 1 norma, in data de 30.01.2019, ora 9.30.

Conditii specifice:

 • Studii medii;
 • Experienta cu prescolarii constituie avantaj;
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant;
 • Abilitati de munca in echipa;
 • Disponibilitate de program flexibil;
 • Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi;
 • Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat;
 • Raspunde de inventarul incredintat;
 • Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
 • Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru;
 • Cunostinte de legislatie specifica locului de munca;
 • Cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

 

Documente necesare inscrierii la concurs:

-Cerere de inscriere adresata directorului gradinitei;

-Curriculum vitae;

-Copie-original certificat de nastere; de casatorie;

-Copie-original carte de identitate;

-Copie-original Carnet de munca + adeverinte eliberate de unitatile unde a lucrat dupa 1.01.2011, cu raport REVISAL;

-Copie-original acte de studii;

-Cazier judiciar;

-Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care atesta starea de sanatate pentru participare la concurs;

-Dosar cu sina.

Probe de concurs

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1. selectia dosarelor de înscriere;
 2. probă practica și proba scrisă;
 3. interviul.

Etapele de desfasurare a concursului:

-Depunerea dosarelor – la GPP nr. 44 Constanta, TEL. 0341-427404, in perioada 09.01.2019 – 22.01.2019; intre orele 10,00 si 12,00;

-Selectia dosarelor: 23.01.2019;

-Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor: 23.01.2019, orele 12,00;

-Contestatii selectie dosare: 23.01.2019, intre orele 12,00-13,00;

-Afisarea rezultatelor dupa contestatii: 23.01.2019, orele 15,00;

-Concursul va avea loc in data de : 31.01.2019, ora 9,30;

-proba scrisa 9.30-10.30

-Proba practica intre orele 11,30 – 12,00;

-Interviu intre orele 12,30 – 13,30;

-Afisarea rezultatelor: 31.01.2019, orele 14,30;

-Depunerea contestatiilor: 31.01.2019, intre orele 14,30 – 15,30;

-Afisarea rezultatelor finale: 31.01.2019, ora 17,00.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR:

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Norme de igienă- Ordin nr. 1955/18.10.1995.
 • Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca și Normele de aplicare aprobate prin HG nr. 1425/2006
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cap I si II

-RELATII  LA – TEL. 0341-427404

 

DIRECTOR,

Prof. Manolache Loredana

No Comments

Enroll Your Words

To Top