Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Anunt

 

GRADINITA P.P. 44 CONSTANTA, str.  Labirint, nr. 52, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Ingrijitor grupa copii, pe perioada determinata, in data de 13.07.2017.

 

Conditii de participare la concurs;

-Sa fie cetatean roman;

-Sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

-Sa aiba starea de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;

-Vechime minim 5 ani;

-Studii medii;

 

Documente necesare inscrierii la concurs:

-Cerere de inscriere adresata directorului gradinitei;

-Curriculum vitae;

-Copie-original certificat de nastere; de casatorie;

-Copie-original carte de identitate;

-Copie-original Carnet de munca + adeverinte eliberate de unitatile unde a lucrat dupa 1.01.2011;

-Copie-original acte de studii;

-Cazier judiciar;

-Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care atesta starea de sanatate pentru participare la concurs.

 

Etapele de desfasurare a concursului:

-Depunerea dosarelor  – la secretara GPP nr. 44 Constanta, TEL. 0341427404, in perioada 03.07.2017 – 07.07.2017; intre orele 9.00 si 12.00;

-Selectia dosarelor: 10.07.2017;

-Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor: 10.07.2017, orele 12,00;

-Concursul va avea loc in data de : 13.07.2017, ora 09,00;

-Proba scrisa intre orele 9.00-10.00

-Proba practica intre orele 10.00 – 11.00;

-Interviu intre orele 11.00 – 12.00;

-Afisarea rezultatelor: 13.07.2017, orele 14,00;

-Depunerea contestatiilor: 13.07.2017, intre orele

14,00 – 16,30;

-Afisarea rezultatelor finale: 14.07.2017, ora 10,00.

 

Bibliografie:

 

-Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata 2015;

-Legea 307/2009 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata 2015;

-Codul muncii.

 

-RELATII SUPLIMENTARE LA TEL. 0341427404.

 

 

 

                             DIRECTOR,

                     Prof. Loredana Manolache

No Comments

Enroll Your Words

To Top