Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Înscrieri 2021-2022

ÎNSCRIEREA COPIILOR

AN ȘCOLAR 2021-2022

Conform procedurii informatice ME nr.405/DGI/07.05.2021, privind înscrierea în învăţămȃntul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 și Notei ME nr.28269 din 27.04.2021, după etapa de Reînscriere desfășurată în perioda 17.05.-28.05.2021, urmează etapele de Înscriere:

PRIMA ETAPĂ 31.05.2021-24.06.2021

 • 05.2021-11.06.2021 – Colectare cereri;
 • 06.2021-25.06.2021 –Procesare cereri ;

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 28.06.2021-16.07.2021

(dacă nu s-au  ocupat  locurile în prima etapă)

 • 06.2021- 02.07.2021- Colectare cereri;
 • 07.2021-16.07.2020- Procesare cereri;

 

ETAPA DE AJUSTĂRI 02.08.2021-31.08.2021

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere ale copiilor în învăţămȃntul preșcolar, primite de la părinţi, este mai mare decȃt numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, după cum urmează:

 • Documente justificative care să ateste că este orfan de ambii părinți;
 • Documente justificative care să ateste că este orfan de un părinte;
 • Are un frate/soră înmatriculat în unitate;
 • Certificat medical privind încadrarea într-un grad de handicap.

ÎNCEPȂND  CU DATA DE 31 MAI 2021, SE VA DESFĂȘURA PRIMA ETAPĂ  DE  ÎNSCRIERE  LA GRĂDINIŢĂ, PE LOCURILE LIBERE, RĂMASE  DUPĂ  ETAPA  DE  REÎNSCRIERE.

Numărul de locuri disponibile pentru înscrierea copiilor va fi afișat după 28 mai.

Înscrierea copiilor direct la sediul unitãţii

În perioada 24 – 28 mai 2021, în intervalul orar 0900-1200, părintele/tutorele legal va suna la numărul de telefon 0341 427 404, pentru a face o programare necesară înscrierii directe. Cine nu are programare nu poate depune actele fizic.

 

Acte necesare pentru  înscriere:

 • Cerere tip (disponibilă pe site-ul grădiniţei / facebook-ul grădiniţei sau la sediul grădiniţei)
 • Certificat de naștere al copilului- copie;
 • I. sau B.I. –copie;
 • Copie după hotărȃrea de divorț sau de încredinţare (după caz);
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru ambii părinţi.

Toate documentele vor fi puse ȋntr-un dosar de plastic. Se primesc doar dosarele complete.

Accesul părinţilor în grădiniţă se va face respectȃnd procedurile de siguranţă cu caracter medical: obligatoriu mască de protecție și utilizarea traseelor indicate.

Vă rugăm să respectaţi ora și data la care aţi fost programaţi și să menţineţi distanţarea socială.

DIRECTOR,

PROF. IONIȚĂ BIANCA

No Comments

Enroll Your Words

To Top