Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Înscrieri an școlar 2022-2023

ÎNSCRIERI PREȘCOLARI

ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023

 

Înscrierea copiilor în grădiniță pentru anul școlar 2022-2023, se va desfășura în concordanță cu prevederile Calendarului privind procesul de reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar, aprobat de Ministerul Educației, conform adresei nr. 28074/04.05.2022, respectiv Procedurii privind organizarea reînscrierii/ înscrierii copiilor în anul școlar 2022-2023- COD: PO-ISJCT-CIȘ-20/13.05.2022.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

În situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale.

            Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în Grădinița P.P. Nr. 44 Constanța.
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cerere tip de înscriere și cerere bază date SIIIR (se primește în ziua înscrierii la grădiniță);
 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie C.I. sau buletin de identitate (ambii părinți);
 • În cazul în care părinții sunt divorțați, respectiv declarație-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;
 • Adeverințe salariat- părinți;
 • Avizul ISJ Constanța pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale 

ETAPA I DE ÎNSCRIERE : 30.05-15.06.2022

 • Colectarea/ validarea cererilor de înscriere: 30.05-10.06.2022
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul Grădiniței P.P. Nr. 44 Constanța, conform programărilor telefonice
 • Analiza/ evalaurea cererilor de înscriere: 13.06.2022-15.06.2022
 • Afișarea listelor cu copiii admiși/ respinși: 15.06.2022

ETAPA a II a DE ÎNSCRIERE – 16.06-30.06.2022

În perioada 16.06 – 24.06.2022, părinţii/tutorii/reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ preuniversitar preșcolar sau cu grupe de preșcolari în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, solicită înscrierea la o unitate de învăţământ preșcolar sau cu grupe de nivel preşcolar care are locuri libere.

 • Colectare cereri de înscriere: 16.06-24.06.2022
 • Procesarea cererilor de înscriere: 27.06-30.06.2022
 • Afișarea listelor cu copiii admiși/respinși: 30.06.2022

            Planul de școlarizare al Grădiniței P.P. Nr. 44 Constanța, pentru anul școlar 2022-2023,  aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, are 170 de preșcolari și cuprinde:    

 • GRUPA MICĂ – 40                                                                               
 • GRUPA MIJLOCIE- 43
 • GRUPA MARE –  87   

            În urma  etapei de reînscriere a copiilor care frecventează grădinița în anul școlar 2021-2022, s-au reînscris 113 preșcolari.

            În anul școlar 2022-2023, pentru etapa de înscriere a copiilor nou veniți, Grădinița P.P. Nr. 44 Constanța, dispune de un număr de 57 de locuri, ocuparea acestora efectuându-se în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

Director,

Prof. Bianca IONIȚĂ

No Comments

Enroll Your Words

To Top